Գիտական

ԳԻՏԱԿԱՆ

    ԼԻԲԱՆԱՆՑԻ ՄԵԾ ԼՐԱԳՐՈՂ ՃՆՇՈՒԱԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՁԱՅՆª ԹԱԼԱԼ ՍԱԼՄԱՆ (1938-2023)   Թալալ Սալման ճնշուած մարդուն ձայնը աշխարհին հասցնող լրագրողն...

Read more

ԳԻՏԱԿԱՆ

  ԼԻԲԱՆԱՑԻ ՄԵԾ ԵՐԱԺԻՇՏ ԽՄԲԱՎԱՐ ԵՒ ՅՕՐԻՆՈՂ` ԷԼԻԱՍ ՌԱՀՊԱՆԻ (1938-2021) Էլիաս Ռահպանի կը պատկանէր Ռահպանի նշանաւոր ընտանիքին: Եղբայրներունª Ասիի եւ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3