Գիտական

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ ԽԱ. ՄԱՍ Այս շարքով պիտի շարունակենք ներկայացնել Արեւմտեան Հայաստանի հարցին վերաբերող պատմութեան ծալքերը ու անոնց վերլուծումը: Ներկայացնելէ...

Read more

ԲԱՐՈՅԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Անցեալ շաբաթ բարեկամներու հանդիպեցայ եւ մեր խօսակցութեան նիւթն էր այն տոհմիկ արժէքները« որ կը վայելէին մեր նախնիներըª հայրերը« մայրերը« հարազատները...

Read more

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՒՆԸ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ՞ - ՂԴ. ՄԱՍ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱ Թուրքիա« մանաւանդ 2002-ին իսլամական կուսակցութեան իշխանութեան գալէն ետք«  միշտ օգտագործած է Իսլամի եղբայրութեան...

Read more

ՀՆԴԻԿ ՄԵԾ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ« ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄԻ ՀԱՅՐª ՌԱՊԻՆՏՐԱՆԱԹ ԹԱԿՈՐ (1861-1941) Գ. ՄԱՍ   Հնդիկ մեծ փիլիսոփայ« բանաստեղծ« գրող« թատերագիր« ընկերային բարեկարգումի ռահվիրայ« երաժիշտ« փիլիսոփայ...

Read more

ՄՇԱԿՈՅԹ

  Սուրբ Ներսէս Շնորհալի կամ Կլայեցի Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ նուիրապետութեան ամենաբեղուն ու լուսաւոր հայրապետներէն մէկն է: Հոս կը մէջբերենք Ս....

Read more

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

  Այս շարքով պիտի շարունակենք ներկայացնել Արեւմտեան Հայաստանի հարցին վերաբերող պատմութեան ծալքերը ու անոնց վերլուծումը: Ներկայացնելէ ետք փանթուրքիզմ շարժումի հիմնադիրները«...

Read more
Page 1 of 2 1 2