Այլազան

ԳԻՏԱԿԱՆ

    ԼԻԲԱՆԱՆՑԻ ՄԵԾ ԼՐԱԳՐՈՂ ՃՆՇՈՒԱԾ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՁԱՅՆª ԹԱԼԱԼ ՍԱԼՄԱՆ (1938-2023)   Թալալ Սալման ճնշուած մարդուն ձայնը աշխարհին հասցնող լրագրողն...

Read more
Page 1 of 19 1 2 19