Galleries

ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

  Կարգ մը ստոյգ աղբիւրներ յայտարարեցին, թէ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի ժողով ունեցաւ Լիբանանի հարցով զբաղող հնգեակի պետութիւններու Լիբանանի դեսպաններուն ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest